fbpx

Butik & handel

Inga fler telefonsamtal om processer

Till och med tjuven kan larma av. Om ni vill.

Med hög personalomsättning, timpersonal och snabba förändringar behövs ett system som snabbt uppdaterar era medarbetare i alla processer och rutiner. Idag är det allt för många telefonsamtal och analoga processer, som enkelt kan samlas på ett och samma ställe. Ngager gör så att ni kan fokusera på det som är viktigt och skapa en lyckad affär. Både för era medarbetare och kunden.

Exempel från vardagen

Våra kunder finns i flera olika branscher, där vi dagligen får till oss exempel där Ngager stöttar och underlättar deras verksamhet.
Hur ser ni till att alla har rätt information om gällande kampanjer?

Rätt skyltning på alla platser

Skyltning i fönster och inne i butik är viktigt för kunden, och är det en butikskedja så är det av högsta relevans att det ser likadant ut, på olika platser. Ngagers bild- och filmstöd förenklar för er personal, så att det hela tiden ser likadant ut på alla era butiker.

Rea och kampanjer

När rean ska uppdateras eller kampanjer lanseras, är det viktigt att allt sker på samma sätt, samma tid på alla platser. Det blir enkelt att kommunicera och uppdatera er personal med vad som gäller just nu, så att alla har samma information och att inget faller mellan stolarna.

Rätt information till rätt avdelning

Med Ngager kan ni rikta rätt kommunikation till rätt avdelning. Allmängiltiga möten som bara berör en liten del av personalstyrkan behövs inte längre. Med Ngager kan ni segmentera kommunikationen, så att rätt avdelning får tillgång till rätt information.

Anpassat för er verksamhet

Ett användarvänligt intranät för alla medarbetare i butiken och affären är ofta avgörande för en lyckad verksamhet. De ständiga telefonsamtalen om återkommande processer och uppklistrade dokument kan effektiviseras och samlas digitalt på en plats. Med alla våra funktioner kan ni enkelt anpassa ert intranät efter hur er verksamhet ser ut, där effektiv onboarding, tydliga ramar och riktlinjer, stöttande videos och kommunikation på anslagstavlan är uppskattade verktyg för butikspersonal. Låt oss hjälpa er att effektivisera det som tar tid från allt det viktiga. Ngager hjälper er till en lyckad affär.

Kundcase: Bunchery

Digitalt ledarskap och kulturutveckling

Bunchery säljer blommor i bunt via egna butiker och shop in shops i H&M Home. Med en geografiskt spridd verksamhet blir det allt viktigare att följa hur organisationen går och mår och man valde därför ngager som plattform. Som ett mobilt, socialt intranät blir plattformen bäraren av nyheter, information och kunskap, samtidigt som man kan ta pulsen löpande på organisationen för att följa utvecklingen.

 

En kontakt för engagerade medarbetare

Låt oss hjälpa er att skapa ett intranät för alla de medarbetare som inte sitter på ett kontor. Med ett intranät i telefonen kan alla vara uppdaterade med precis det de behöver. Ngager engagerar era medarbetare och skapar tid för det som spelar roll.

Lina Elgbratt, Business manager