Lyssna till våra kunder

Zynka BIM – Samarbete och Engagemang

Zynka digitaliserar fastighetsbranschen och gör information tydlig och tillgänglig i varje steg i utvecklingen av en fastighet. Med en hög tillväxttakt och en geografiskt spridd organisation sökte man ett effektivt sätt att sprida information och driva kulturen. Lösningen blev N’GAGER – för alla anställda.

– Vi valde N’gager eftersom vi hade ett behov av att matcha den digitala spetskompetens som vi erbjuder våra kunder, så att vi även håller samma höga nivå internt. Vi behövde ett redskap för att vässa oss och kunna samarbeta på ett bättre sätt.

Vi har fastnat för att N’gager är så smidigt med många olika funktioner under en och samma hatt. Vi behöver inte göra en enskild pulsmätning här, och en annan insats där. N’gager är en väldigt bra lösning som får oss att använda ett och samma verktyg som uppfyller våra behov.

Lisa Ek Ödéhn, Verksamhetsutvecklare ‎Zynka BIM

Bunches – Digitalt ledarskap och kulturutveckling

Bunches säljer blommor i bunt via egna butiker och shop in shops i H&M Home. Med en geografiskt spridd verksamhet blir det allt viktigare att följa hur organisationen går och mår och man valde därför N’GAGER som plattform. Som ett mobilt, socialt intranet blir plattformen bäraren av nyheter, information och kunskap, samtidigt som man kan ta pulsen löpande på organisationen för att följa utvecklingen.

Epicenter – N’GAGER för engagemang och lärande

Epicenter är ett digitalt innovationshus med verksamhet i fyra länder, som hjälper andra bolag att växa. Man sökte en plattform för att driva engagemang och lärande, där man effektivt kan nå ut med budskap och som också kan bidra till att bygga en stark företagskultur. Svaret blev N’gager.

– Ett bolags viktigaste resurs är ens personal. Vi väljer N’gager för att vi vill ha ett verktyg som kan hjälpa oss att öka medarbetarengagemanget, men också gör att vi kan jobba med mer effektivt lärande och utbildning. Här kan vi gå ut med produktnyheter men också träna våra anställda på ett bra sätt och vi kan bidra till en stark företagskultur.

Patrick Mesterton, VD Epicenter

Hagabadet – Mobilt intranet och kulturutveckling

Hagabadet är ett anrikt spa, med numera tre oaser i Göteborg som erbjuder ett stort utbud av träning och yoga i kombination med kroppsbehandlingar och spaupplevelser. Med en organisation där medarbetarna är i ständig rörelse ute i verksamheterna sökte man ett effektivt sätt att sprida information och driva kulturen. Lösningen blev N’GAGER som ett socialt, mobilt intranet – för alla anställda.

– Att bygga och utveckla varumärket Hagabadet har varit mitt jobb i många år. Sedan vi tog över förlusttyngda Hagabadet 2013 har vi jobbat med att utveckla det som är Hagabadet och slipat på diamanten. Det har vi gjort genom att om och om igen förtydliga vårt varför, vår mission och leva våra värderingar varje dag.

Både hur Disney jobbar med service, vilket jag studerat på plats, samt den anrika hotellkedjan Ritz-Carlton har varit stora inspirationskällor.

När allt fler medarbetare (nu 252) kommer till så krävs allt bättre digitala stödsystem som får det att fungera. Allt från att hålla koll på att nya medarbetare får rätt on-boarding till att befintlig personal har en uppdaterad och smidig on-going-process. Vårt arbetssätt är Better than yesterday. Små steg, att vara lite mer framåtlutad än bakåtlutad, att lära av varandra och lära ihop. Och lära ihop med våra gäster.

Med programvaran N’gager underlättar det att jobba med både unga och äldre medarbetare – N’gager är så intuitivt att de som annars haft det tufft att lära sig nya system tyckt att detta varit bra. De allra flesta i vår organisation har inget skrivbord, ingen egen dator på jobbet utan deras arbetsdag är att ge upplevelse till våra gäster. Då är kommunikationscentralen i mobilen perfekt.

Vi har utvecklats så fint. Nu är vi ett välmående företag med ett starkt varumärke. Med N’gager fortsätter vi resan framåt.

Helene Johansson, WOW Experience Manager och ägare Hagabadet

Vi guidar dig vidare

Vill du veta hur ditt företag kan utvecklas med hjälp av N’gager? Prata med oss!

Genom vår erfarenhet av företagande så hjälper vi er att se på vilket sätt N’gager skulle göra störst nytta till att börja med, för att kunna växa i er takt.


Victoria Litzén, Projektledare KAM 

    Arbetet blir enklare och bättre för både HR, Marknad, Försäljning, IT och Ekonomi – alla blir nöjda med N’GAGER.