fbpx

Release notes

Vi utvecklar systemet och rättar fel kontinuerligt. Här kan du läsa om de senaste ändringarna och förbättringarna.

Version 1.3.19

Förbättningar:
-Förändrad landningssida, användaren kommer direkt till menyn istället för till nyhetsflödet.
-Logo på menyknappen i menyläget

Version 1.3.17

Rättningar:
-Förhandsgranskning av bilder i resursbiblioteket fungerar nu felfritt
-Uppladdning av videofil till nyhetsflöde eller viktig info fungerar igen ( Android)
-Det går nu att spara data för närmsta chef/assisterande chef utan att behöva göra om operationen flera gånger innan det “biter”

Förbättringar:
-Utökad funktionalitet för processer/utbildningar: deadline, påminnelser och förbättrade uppföljningsmöjligheter
-Förbättrad möjlighet att massinportera användare

Version 1.3.16

Förbättringar:
-Uppdaterad modul för videohantering (Android och iOS)

Version 1.3.15

Förbättringar:
-Förbättrad hantering av aktivitetsstatus i en process/utbildning

Version 1.3.14

Rättningar:
-Pushnotiser i Android fungerar nu
-Tidsstämplingen i nyhetsflödet fungerar och de visas i kronologisk ordning

Version 1.3.13

Rättningar:
-Åtkomst till kamera i Android fungerar igen
-Tidsstämplingen i chattmeddelanden fungerar och de visas i kronologisk ordning

Version 1.3.12

Rättningar:
-Privat chatt med samma person sker inte längre i olika trådar
-Det fungerar nu att ge tumme upp (Endorsement)
-Profil/Statistik skapar inte längre hängning i Android

Förbättringar:
-Gamla versioner av appen borttagna från AppStore och Google Play Butik
-Performance Targets & Actions (i adminklienten/Applications) är nu omdöpt till Targets & Actions
-Ordet “segment” är nu utbytt på de flesta ställen till det mer logiska “team”
-Information Focus (i adminklienten/Applications) är nu omdöpt till Public Info för ökad tydlighet

Version 1.3.11

Rättningar:
-Inlägg i socialt flöde kommer nu i kronologisk ordning

Version 1.3.10

Förbättringar:
-scrolla ned i kommentarer om det finns fler än vad som ryms på en skärmsida
-varning om en användare försöker starta en process (utbildning) som redan är genomförd
-länkar är nu klickbara i “Information Focus”

Rättningar:
-Dubbla pushnotiser i iOS
-skapa inlägg i “viktig information”
-visning av pdf-filer döpta med förbjudna tecken i Android
-fel version visas på inloggningssidan i appen

Sidan uppdaterad 2022-11-01