fbpx

Plattform med
medarbetaren i centrum

Skapar ett interaktivt arbetssätt

ngager är en unik digital plattform som ger dig möjligheten att utveckla det som gör skillnad på arbetsplatsen.

Människor är företagens viktigaste resurs. ngager är ett verktyg som fokuserar på att utveckla medarbetaren, vilket inte bara känns gott i magen, utan även är bevisat att det driver resultatet på sista raden, i form av högre engagemang, produktivitet, kvalitet och en lägre sjukfrånvaro.

ngager är en plattform med många olika funktioner, med fokus på kontinuerligt lärande, effektivare samarbete och ökat engagemang. Funktionerna är strukturerade utifrån fem av stegen som brukar kallas medarbetarresan och har en bas i motivationspsykologi.

Du kommer snabbt att märka att detta leder till att ledare gör mer av det som medarbetare behöver och medarbetarna gör mer av det som ger resultat. Och att användningen dessutom skapar glädje och gemenskap, är inte en lycklig bieffekt utan en strategiskt viktig grundbult.

 • Kontinuerligt lärande
 • Effektivt samarbete
 • Ökat engagemang

Enkelt system oavsett vilken enhet du använder

ngager är lätt att använda. Gränssnittet påminner om sociala medier vilket gör användningen lättsam. Användaren kan jobba genom en app i mobilen eller på plattan, eller i datorn i vår webb-klient.

 • Mobil
 • Platta
 • Dator

Ett verktyg som uppfyller många behov

ngager hjälper företag och organisationer att jobba på ett modernt sätt och dra maximal nytta av digitaliseringen. När vi frågade våra kunder vad det viktigaste ngager bidrar med till just deras verksamhet fick vi många olika svar. Några exempel är:

 • Micro learning – kontinuerligt lärande där kunskaper inte glöms bort utan istället byggs på
 • Modernt intranät med smarta möjligheter till interaktion
 • Främja stark företagskultur och få mätvärden på sin företagskultur
 • Skapa en närhet mellan kollegor trots geografisk spridning
 • Ta emot nya anställda och snabba på processen att göra dem till effektiva medarbetare
 • Generationsöverskridande verktyg som passar både den yngre medarbetaren på 19 år samt den äldre som snart går i pension

Ta en titt i systemet

Vi visar dig vidare
Genom vår erfarenhet av företagande så hjälper vi er att se på vilket sätt som N’gager skulle göra störst nytta för just din verksamhet.

Prova N’gager

Stöttar dig genom medarbetarresan

Funktionerna i verktyget är strukturerad utifrån fem av stegen som brukar kallas medarbetarresan.

1. Onboarding

En steg för steg-baserad process som hjälper den anställda att komma in i det nya arbetet. Använd er till exempel av välkomstvideo, inspirationsmaterial och quiz. Genom verktyget får du som ledare en tydlig överblick över hur resan går – så att du kan erbjuda support där det behövs, och uppmärksamma den nyanställda längs med resan. Vilket i sin tur gör det enklare för den nyanställda att på riktigt bli en del av organisationen, och känna sig välkommen på den resa ni gör.

2. Engagemang

Engagemang ligger oss varmt om hjärtat. Precis som man brukar säga om glädje så smittar faktiskt engagemang av sig – om de anställda får möjlighet att interagera och samarbeta, och har möjligheterna att utvecklas tillsammans.

Vilket är precis vad vår lösning erbjuder. Här kan utveckling uppmuntras, nya beteenden belönas och goda exempel uppmärksammas. Ge varandra ”tummar upp” när ni ser att någon gjort bra ifrån sig, dela inspiration och idéer eller skapa pulsfrågor som ger dig en överblick över nuläget. Ett engagemang som ni dessutom kan följas i ngager, så att ni kan ge stöd där det behövs och agera enligt de insikter ni får.

3. Prestation

Vi tror att framsteg behöver uppmuntras och segrar firas tillsammans och att människor blir bättre och vill mer om vi tydliggör målen och låter dem välja sin väg för att nå dem. Om vi jobbar sida vid sida – med målet i sikte. När människor känner att de gör skillnad och får uppskattning för det arbete de faktiskt gör, så händer stora saker.

4. Utveckling

Att utvecklas på jobbet är idag mer viktigt än någonsin – inte bara då mening och syfte fått mer och mer utrymme, utan även då företag behöver säkerställa sin konkurrenskraft i en mer och mer osäker tid. För att organisationen ska kunna utvecklas, behöver människor utvecklas.
Möjligheterna med N’gager är många och anpassningsbarheten stor. Här kan du skapa quiz, lägga in djupare reflektioner eller be om feedback.

Du kan göra utvecklingsprogram på både individnivå och gruppnivå till exempel inför produktutveckling och systembyten.

Med ngager knyts ledarskapsutveckling och medarbetarutveckling ihop på ett intuitivt sätt. För om ledare utvecklas, ökar sannolikheten för att medarbetarna kommer göra det också.

5. Offboarding

Vi vill helst inte att talangerna lämnar oss och värdet i att få dem att stanna är högt. Med hjälp av den kontinuerliga feedbacken i vår plattform, med de återkommande pulsfrågorna och möjligheterna till direkt interaktion mellan ledare och medarbetare, så kan vi får fler att stanna och utvecklas inom organisationens väggar.

Det blir lättare att se varningstecken snabbt och i tid, så att du kan tackla dem kanske redan innan problemen uppstår. Trots detta så kommer dock anställda att lämna organisationen ibland, och då står N’gager för strukturen. Skapa egna enkäter för att förstå vad det var som inte gick som det skulle och hjälp medarbetaren genom proceduren. På så sätt kan ni både säkerställa att avskedet alltid sker på det proffsiga sätt ni önskar och att medarbetaren lämnar med en OK känsla i hjärtat. Och kanske hjälper det er att säga ”På återseende…” istället för ”Hej då!”.

Det blir enklare för alla avdelningar

Arbetet blir enklare och bättre för både HR, Marknad, Försäljning, IT och Ekonomi – alla blir nöjda med ngager.

Vi guidar dig vidare

Vill du veta hur ditt företag kan utvecklas med hjälp av ngager? Prata med oss!

Genom vår erfarenhet av företagande så hjälper vi er att se på vilket sätt ngager skulle göra störst nytta till att börja med, för att kunna växa i er takt.

Lina Elgbratt, Business manager