Branscher

Svenska

Svenska flaggan

English

United Kingdom flag

Branscher

Svenska flaggan

Integritetspolicy

Vi på Ngager Communication Group AB vet hur viktig den personliga integriteten är för våra kunder, leverantörer och besökare till våra webbplatser och plattformar. Därför vill med denna policy så tydligt som möjligt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar dina personuppgifter så att du kan känna dig säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt. All hantering utförs i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) och annan tillämplig integritetslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Ngager Communition Group
559372-8297
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg
admin@ngager.com

Är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och att den sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Har du frågor eller vill ha ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter kontakta gärna: admin@ngager.com.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all typ av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Till exempel namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Det kan också vara kundnummer, krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter, IP-nummer om de kan kopplas till en fysisk person.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig som användare på olika sätt, till exempel när du registrerar dig för att använda våra tjänster eller när du avtalar med oss om att använda våra tjänster. Det sker också när du vill veta mer om våra tjänster via våra nyhetsbrev eller genom en demonstration. Vi kan också samla in uppgifter om dig från din arbetsgivare om han eller hon vill ge dig möjligheten att använda Ngager.

Vilka personuppgifter behandlas om dig?

Kunder

Om du är kund hos oss, behandlar vi följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Email
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Organisationsnummer
Leverantörer

Om du är leverantör till oss, behandlar vi följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Email
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Organisationsnummer
Användare av våra externa hemsidor

Om du anmäler dig till våra webbinarer eller laddar ned appen för att testa vår demoinstans.

 • Email
 • Namn
Inloggad användare i Ngager

När du använder Ngager lagras till exempel svar på dina uppgifter i de uppdrag du genomför. Där lagras också information om vad du har tittat på och de kurser/utbildningar du genomfört.

 • Email
 • Namn
 • Det du tittar på
 • De uppgifter du svarar på
 • De kurser/utbildningar du genomför

Varför behandlas dina personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter sker av följande anledningar:

 • För att vi ska kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till dig
 • För att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lag och förordningar, t ex gällande redovisning
 • För att vi ska kunna kommunicera och skicka marknadsföringsmaterial och annan information om våra tjänster till dig

Vilken rättslig grund vilar behandlingen på?

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:

 • Att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller din arbetsgivare.
 • Att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, till exempel gällande redovisning.
 • Samtycke från dig att behandla dina personuppgifter för kommunikation och marknadsföringsändamål.

Hur marknadsför vi oss mot dig?

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra och informera dig om våra tjänster. Det kan ske via ett telefonsamtal eller mailutskick. Du är när som helst välkommen att meddela oss att du inte längre vill ta emot marknadsföring via email genom att avregistrera dig från utskicket via länken som finns i varje utskickat email.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part som inte har en dokumenterad GDPR-strategi och är så sparsamma som möjligt även då. Vi har avtal med de leverantörer som är personuppgiftsbiträden åt oss. I vissa situationer är det nödvändigt att lämna ut uppgifterna, till exempel till de leverantörer som vi samarbetar med för att de ska kunna utföra de tjänster som vi är beroende av för att kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster till dig. Det gäller i första hand följande leverantörer.

Personuppgiftsbiträdeslista

Ngager har ett flertal personuppgiftsbiträden för att kunna utföra många tjänster för Ngagers räkning och där Ngager har skrivit avtal med samtliga. Ngager delar personuppgifter med dessa personuppgiftsbiträden som i sin tur har skrivit avtal om att inte ge tredje part någon information om personer samt använder samtliga uppgifter med sekretess.

Microsoft Azure – Vår App ligger i Microsoft Azure (molntjänst)

Hogia ekonomi – Fakturor

Hogia lön – Medarbetare

Linked In – Sociala media plattform där Ngager laddar upp mailadresser för att ge mer relevant information om våra tjänster

Google – Digital plattform där Ngager laddar upp mailadresser för att göra diverse marknadsaktiviteter och för en mer relevant marknadsföring kring våra tjänster

Sendgrid – För distribution av E-postmeddelanden från appen

Officepaketet – Vi använder oss av Office 365 för lagring av intern data vilket kan innebära excelfiler med personuppgifter

Lime Go – Vårt CRM system, driftas av Lundalogik

Microsoft Teams och Zoom – Videomöten och webbinarer

Vi vidtar alltid ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att mottagarna av dina personuppgifter inte behandlar dem för andra ändamål än vad som vi beskriver i denna policy och att behandlingen sker på ett säkert sätt.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vårt mål är att all behandling av dina personuppgifter ska ske inom EU/EES. Trots detta kan dina personuppgifter i vissa fall komma att överföras till och behandlas i ett land som ligger utanför EU/EES, t ex på grund av att vi använder oss av molntjänstleverantörer. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer vi vidta samtliga rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras och skyddas på ett sätt som är jämförbart med skyddet som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet består och efter det så länge behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålen med behandlingen, när det gäller kund- och leverantörsinformation sparar vi dessa i sju år. Dina personuppgifter kommer sparas som längst i ett år från avslutat avtal. Därefter kommer uppgifterna att raderas.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt Dataskyddsförordningen och svensk lag har du följande rättigheter som du kan utkräva av Bolaget:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få en bekräftelse på hur och vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt få kopia av uppgifterna.
 • Rätt till rättelse och komplettering – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Rättelse ska ske utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att begära att få komplettera ofullständiga uppgifter om dig.
 • Rätt till radering – Du har under vissa omständigheter rätt att begära och få dina personuppgifter raderade. Den rätten gäller dock inte om vi kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl emot radering.
 • Rätt till begränsning av behandling – Du har i vissa situationer rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, t ex under tid vi utreder om personuppgifterna om dig är felaktiga.
 • Dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter om dig som du har tillhandahållit oss. Du har också rätt att kräva att vi ska underlätta en flytt av dina uppgifter till en annan part.
 • Rätt att göra invändningar – Du har i vissa situationer rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Den rätten gäller dock inte om vi kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl för att fortsätta behandlingen. När det gäller invändningar mot marknadsföring är den rätten absolut.

Kakor (cookies)

Vi använder cookies på den här webbsidan för att ge dig en bättre användarupplevelse. Vi gör det genom att placera en liten textfil på din enhet/datorhårddisk som används för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, för att spåra hur du använder webbsidan så att vi kan göra den bättre, för att registrera eller logga om du har sett särskilda meddelanden som vi visar upp, för att visa relevanta annonser eller innehåll, samt för att hänvisa dig till en tredjeparts-webbsida.

En del cookies krävs för att använda alla funktioner på den här webbsidan.

Vi använder ett kontrollsystem för cookies som låter dig acceptera användandet av dem och kontrollera vilka som sparas till din enhet/dator. En del cookies kommer att sparas under specifika tidsperioder, medan andra finns kvar under en obegränsad tid. Din webbläsare ska förse dig med kontrollerna för att hantera och radera cookies från din enhet, var vänlig se din webbläsares alternativ.

Följande cookies används på denna webbplats:

__hstc

 • Den huvudsakliga cookien för att HubSpot ska kunna spåra besökare.
 • Den innehåller domänen, hubspotutk, initial tidsstämpel (första besöket), senaste tidsstämpel (senaste besöket), aktuell tidsstämpel (detta besök) och sessionsnummer (ökas för varje efterföljande session).
 • Den upphör att gälla efter 6 månader.

__hssc

 • Denna cookie håller reda på sessioner.
 • Detta används för att avgöra om HubSpot ska inkrementera sessionsnumret och tidsstämplarna i __hstc-cookien.
 • Den innehåller domän, viewCount (ökar för varje pageView i en session) och tidsstämpel för sessionsstart.
 • Den löper ut efter 30 minuter.

__cf_bm

 • Denna cookie ställs in av HubSpots CDN-leverantör och är en nödvändig cookie för botskydd.
 • Den upphör att gälla efter 30 minuter.
 • Läs mer om Cloudflares cookies.

__hs_cookie_cat_pref

 • Denna cookie används för att registrera de kategorier som en besökare har samtyckt till.
 • Den innehåller data om de kategorier som omfattas av samtycke.
 • Den upphör att gälla efter 6 månader.

__hssrc

 • När HubSpot ändrar sessionscookien ställs även denna cookie in för att avgöra om besökaren har startat om sin webbläsare.
 • Om denna cookie inte existerar när HubSpot hanterar cookies, betraktas den som en ny session.
 • Den innehåller värdet "1" när den är närvarande.
 • Den upphör att gälla i slutet av sessionen.

__cfuvid

hubspotutk

 • Denna cookie håller reda på en besökares identitet. Den skickas till HubSpot när ett formulär skickas in och används vid deduplicering av kontakter.
 • Den innehåller en opak GUID som representerar den aktuella besökaren.
 • Den upphör att gälla efter 6 månader.

_ga

 • Dett är den huvudsakliga cookien som används av Google Analytics.
 • Det gör att tjänsten kan skilja en besökare från en annan
 • Varje "_ga"-cookie är unik för den specifika egenskapen, så den kan inte användas för att spåra en given användare eller webbläsare över orelaterade webbplatser.
 • Den upphör att gälla efter 2 år.

_ga_1R7GEWQZLM

 • Denna cookie används av Google Analytics för att bevara sessionstillståndet.
 • Den upphör att gälla efter 2 år.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och uppdateringar i integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 18/12-2023.

Klagomål

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Om du har frågor eller synpunkter gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på admin@ngager.com. Anser du att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Läs mer om hur du lämnar klagomål till Datainspektionen på www.imy.se.

Vänliga hälsningar,
Teamet på Ngager

info@ngager.com