Branscher

Svenska

Svenska flaggan

English

United Kingdom flag

Branscher

Svenska flaggan

2024-04-26

Ngager partnar upp med Almega Friskvårdföretagen

Valet att samarbeta med Friskvårdsföretagen grundades på övertygelsen om att det finns betydande synergier mellan våra mål och det som friskvårdsbranschen främjar. Genom att integrera våra insatser kan vi effektivt främja en bättre folkhälsa genom att uppmuntra människor till ökad fysisk aktivitet.
Vår ambition med detta samarbete är att skapa optimala förutsättningar för engagemang och välbefinnande på arbetsplatserna. Plattformen som vi erbjuder bidrar till ökad transparens kring målsättningar och förväntningar. Detta är avgörande för att minska psykisk ohälsa bland medarbetare genom att tydliggöra kommunikation och mål.

Genom samarbetet med Friskvårdsföretagen kan vi också stödja skapandet av hälsosamma arbetsmiljöer där medarbetare inte bara trivs och mår bra i sina yrkesroller, utan också engageras aktivt i sin egen hälsa och välbefinnande.

Detta partnerskap är en strategisk del av vårt åtagande att förbättra både den fysiska och mentala hälsan på arbetsplatserna, vilket är grundläggande för en hållbar och produktiv arbetsmiljö. Genom att kombinera våra styrkor med expertisen från friskvårdsbranschen kan vi gemensamt arbeta mot en mer hälsosam och engagerad arbetsstyrka.

Läs hela artikeln här

info@ngager.com