Branscher

Svenska

Svenska flaggan

English

United Kingdom flag

Branscher

Svenska flaggan

Ngager är en mobil helhetslösning som knyter ihop er organisation - oberoende av var dina kollegor befinner sig.

Allt samlat på en enda plattform

Ngager plattform

Ngager är systemet som knyter ihop all personal i organisationen. Den smarta, mobila lösningen inkluderar och engagerar alla medarbetare, så att all information alltid når alla. De olika tjänsterna i Ngager anpassas sömlöst efter företag, bransch och förutsättningar.

Några av våra samarbeten

Anpassat för era utmaningar

Butiken med flera olika anställningstyper och kommunikativa utmaningar. Restaurangen med extrapersonal och hotellet där allt behöver ske på samma sätt, varje gång. Varje bransch och företag har sina olika utmaningar och behöver ett anpassat verktyg som förenklar arbetet. Styrkan med Ngager är vår skalbarhet och paketering, där vi ser till vad just ert företag behöver. Vi hjälper er så att allt finns samlat på en och samma plats. 

Kommunicera_1

Kommunicera mer

Förmedla viktiga nyheter inom företaget. Använd sociala flöden och chattar för att förenkla kommunikationen i hela organisationen, eller kanske bara i arbetsgruppen? Kommunicera, interagera och engagera med Ngager.

Intranät

Enkel kommunikation där alla håller sig uppdaterade med det som gäller. Ngager omdefinierar gränserna för intern kommunikation och kunskapsdelning genom att leverera allt ert team behöver direkt i deras händer – var de än är.

Chat och Sociala flöden

Följ, interagera och engagera med varandra. VD-meddelanden, viktiga uppdateringar och hjärtefrågor når nu alla, inklusive extra- och timanställda. Ngager blir rösten som knyter samman företaget och skapar en enhetlig organisation. Nu blir alla införstådda med den senaste informationen. 

onboarda

Utbilda

I systemet finns en plattform för utbildning, onboarding och kunskapsprov. Bygg er egen introduktionsutbildning för nyanställda och säkerställ personalens kunskap om viktiga rutiner. Med funktionen för kunskapsprov följer ni enkelt upp teamets kompetens och prestationer.

Pre-, on- och offboarding

Era nyanställda blir snabbt engagerade och en del av teamet med vårt system. En funktion som inte bara introducerar, utan integrerar din personal i företagets organisation och kultur. Vår processtyrda onboarding ser till att varje ny medarbetare tar steget från ny till nödvändig på ett snabbt och effektivt sätt.

Medarbetarutveckling

Ngager skapar roliga och effektiva sätt att utveckla era medarbetare. Med våra anpassningsbara utbildningsvägar ges varje individ de verktyg som behövs för att växa och lyckas. Låt dina anställda utvecklas genom kunskap som är relevant, tillämpbar och direkt påverkar deras prestation.

Test och kunskapsprov

Test och kunskapsprov är verktyget för att mäta och kvalitetssäkra den kunskap som är livsviktig för ditt företags framgång. Med denna funktion kan du se till att era medarbetare har den rätta kunskapen i affärskritiska moment som är avgörande för ert företags verksamhet. Det är enkelt att spåra framsteg och säkerställa att era utbildningar ger rätt avkastning för personalen.

Feedback

Ta hand om varandra

Det blir enkelt att interagera och tillsammans sätta mål och utveckla verksamheten. Ta pulsen på de anställda och möjliggör för att enkelt både ge och få feedback. Ngager skapar en gemenskap där alla tar hand om varandra. 

Feedback

Vår feedbackfunktion ger dig tillgång till insikter – från dina medarbetare, dina chefer och även chefens chef. Den skapar perspektiv som ger dig djupare självkännedom och nycklarna till att utveckla både dig själv som ledare och din organisation. Med feedback från alla håll får du en tydlig förståelse av ditt ledarskap.

Pulsfunktion

Ta pulsen och kolla temperaturen på din organisation - du ser direkt var ni står och vad som kan utvecklas. Pulsfunktion är inte bara ett verktyg, det är en direktlänk till teamets välbefinnande och arbetsglädje. Ställ de frågor som betyder mest och få ärlig, omedelbar feedback som gör skillnad för hela företaget.

Mål och utvecklingsplaner

Definierad och strukturerad målsättning. Systemet påminner och följer upp, håller dig ansvarig och fokuserad. Genom skräddarsydda utvecklingsplaner och mätbara mål, blir varje dag en investering i er framtida framgång. Denna funktion är en katalysator som aktiverar och accelererar din organisations potential. 

goals

Arbeta tillsammans

Förenkla ert arbete med Ngagers hjälpmedel för fildelning, ärendehantering och att effektivisera arbetsflödet. Vi ser till att ingenting faller i glömska och att alla är uppdaterade. 

Fildelning

Alla dokument och processer blir tillgängliga oavsett var medarbetaren befinner sig. Få direkt tillgång till de senaste kampanjerna, prislistorna och rutinerna. Vår mobila plattform ser till att ingen är utanför organisations kunskap, oavsett om de byter ölfat eller är på säljmöte.

Ärendehantering

Varje rapporterat fel, vare sig det är en trasig lampa eller en bil som behöver reparation, blir en möjlighet att visa pålitlighet och effektivitet. Vårt ärendehanteringssystem omvandlar incidenter och problem till återgärder och uppgifter, som levereras direkt till den person som bäst kan hantera dem.

Checklista

Vår interaktiva checklista är din pålitliga partner som säkerställer att ingenting lämnas åt slumpen. Checklistefunktionen optimerar arbetsflödet så att dina anställda kan agera proaktivt och att gäster och kunders förväntningar inte bara uppfylls, utan de överträffas. Med vår checklistefunktion kan ni glömma pappershögar och missade uppgifter!

Prata mer?

En demo av Ngager innebär en möjlighet att upptäcka och utforska vad vår plattform kan göra för ditt företag. Under sessionen kommer du att få en översikt över våra tjänster och hur de kan skapa värde för din organisation.

info@ngager.com