Branscher

Svenska

Svenska flaggan

English

United Kingdom flag

Branscher

Svenska flaggan

Butik

Uppdatera med nya erbjudanden. Information om hur kassaapparaten fungerar. Hur ni skapar samma skyltning i alla butiker. Snabbt få nyanställda in i era processer. Ngager gör era utmaningar till möjligheter.

Inga flera telefonsamtal om processer

Med hög personalomsättning, timpersonal och snabba förändringar behövs ett system som snabbt uppdaterar dina medarbetare i alla processer och rutiner. Idag är det alltför många telefonsamtal och analoga processer, som enkelt kan samlas på ett och samma ställe. Du kommer som ledare att bli mer närvarande och förstå din organisation. Dina medarbetare kommer att vara välinformerade, då du samlar all kunskap och processer de behöver. Och allt detta sker i telefonen.

Allt samlat på ett och samma ställe

Ett användarvänligt intranät för alla medarbetare i butiken är avgörande för en lyckad verksamhet. De ständiga telefonsamtalen om återkommande processer och uppklistrade dokument kan effektiviseras och samlas digitalt på en plats. Vårt system är en heltäckande verktygslåda som enkelt anpassas efter er verksamhet - där effektiv onboarding, tydliga ramar och riktlinjer, stöttande videos och kommunikation är uppskattade verktyg av din personal. Låt oss hjälpa dig att effektivisera dina medarbetare, så att de kan fokusera på det viktiga.

Fråga. Lyssna. Åtgärda.

En närvarande ledare ger medarbetare och anställda en trygghet i sin yrkesroll. I en butik med flera olika anställningstyper är det svårt att skapa en enhetlig organisation - där ni tillsammans rör er mot samma mål. Med vårt system får du som ledare verktyg att komma nära alla dina medarbetare, där vi med flera kommunikationsverktyg hjälper dig att sätta mål och ändra din monolog till en kommunikation. Tillsammans med dina medarbetare kommer du att utveckla er verksamhet.

Exempel från vardagen

Skapa en lyckad affär

En sammanflätad organisation där alla medarbetare jobbar åt samma håll mot samma mål är svårt att skapa. Du som ledare behöver verktygen för att både komma nära dina medarbetare, men också för att du själva ska lyckas som ledare. Med Ngager får du båda delarna. Vi gör så att du kan fokusera på det som är viktigt och därigenom skapa en lyckad affär. Både för dina medarbetare och kunder.

Kom igång

Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig och pratar vidare om just dina behov.

info@ngager.com