Branscher

Svenska

Svenska flaggan

English

United Kingdom flag

Branscher

Svenska flaggan

Säkerhet

I en bransch som alltid är vaken krävs ett heltäckande system som knyter samman er organisation. Oavsett om dina medarbetare är ute på larm eller sitter i samtal med kund, så är alla sammankopplade. Dygnet runt - direkt i mobilen. 

Systemet för säkerhetsbranschen

Med väktare som jobbar alla dygnets timmar, i alla olika typer av uppdrag och anställningar, krävs stöd som både skapar trygghet för medarbetaren och hjälpmedel som håller hela personalstyrkan uppdaterad. När arbetsplatsen till största del är på uppdrag ute hos kund, kan det vara svårt att skapa enhetlighet och gemenskap. Med Ngagers heltäckande system ser vi till att alla dina medarbetare känner sig hörda och sedda, oavsett om de sitter på kontoret dagtid eller är ute hos kund nattetid.

En enda kontaktyta med dina väktare. Mitt i natten.

I en bransch där medarbetarna är utspridda geografiskt, alla dygnets timmar, är vi systemet som knyter ihop er organisation. Alla medarbetare har i telefonen ett system som skapar en närhet till företagets ledning likväl som sina kollegor. När dina medarbetare är på uppdrag mitt i natten har de alltid tillgång till samtalet som sker med kollegorna på lunchen. Och du får, genom dina medarbetare, en kontakt och förståelse för dina kunders vardag och därigenom en bättre förståelse för dina affärer.

Knyt samman organisationen

Det som utmärker säkerhetsbranschen är dess rutiner och processer. Det handlar både om processerna för hur larm och nödsituationer ska hanteras, men också hur rutiner upprätthålls och säkerheten för de anställda garanteras. Ngager är hjälpmedlet för att lyckas med detta. Era anställda kommer att känna sig trygga på arbetsplatsen och aldrig tvivla på att de har de rätta verktygen för stunden. Samtidigt skapar du en närhet till dina medarbetare, så att du kan följa upp rutiner, ge feedback och se till att rätt kunskap finns på rätt plats. Vi är det heltäckande systemet som knyter samman er organisation.

Exempel från vardagen

Vårt system ökar er potential

Vi vet att vi kan göra dig som ledare bättre och dina medarbetare effektivare och mer närvarande. Vi har kunder i säkerhetsbranschen där vi dagligen förenklar och förtydligar deras arbetsuppgifter. Vi hjälper ledare att skapa en närhet till de anställda och vi är omtyckta av medarbetarna, då vi förenklar och effektiviserar deras vardag. Är du redo att upptäcka din organisations sanna potential? Kontakta oss idag för att se hur Ngager kan förvandla er  organisation!

Kom igång

Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig och pratar vidare om just dina behov.

info@ngager.com